A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC NGHỆ AN Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Quý I/2016

Thực hiện chương trình kế hoạch của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Nghệ An khoá XVIII nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Thực hiện chương trình kế hoạch của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Nghệ An khoá XVIII nhiệm kỳ 2012 - 2017.
 
Toàn cảnh hội nghị
 

Sáng ngày 28 tháng 01 năm 2016, Công đoàn Giáo dục Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Quý I/2016. Về dự Hội nghị có đồng chí Lưu Đức Thuyên - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên UBKT Công đoàn ngành khoá XVIII, các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn Giáo dục các huyện, thành, thị. Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội công đoàn các cấp, báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015 - 2016; tiến hành bầu bổ sung ủy viên BCH công đoàn ngành khóa XVIII nhiệm kỳ 2012 - 2017; bàn công tác tham quan học tập kinh nghiệm…, cụ thể:

Trong gần 3 năm qua, cùng với quá trình đổi mới của đất nước, ngành giáo dục đã có những bước chuyển mạnh mẽ tác động rất lớn đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và lao động đang công tác tại các cơ sở giáo dục, trường học. Toàn ngành Giáo dục đang đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt" nhằm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo"; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục; Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Phát triển mạng lưới trường lớp, tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục. Kết quả giáo dục trong những năm qua tiếp tục giữ vững và phát triển: Thành tích học sinh giỏi đứng trong tốp đầu cả nước; đội ngũ nhà giáo và người lao động trong ngành có tâm huyết, ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức công đoàn giáo dục ngày càng khẳng định được vị thế, được đội ngũ hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động đề ra. Các chỉ tiêu của Đại hội cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Học kỳ I, năm học 2015 - 2016, công đoàn các cấp đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo và lao động ngày càng có hiệu quả, kịp thời, thực hiện tốt cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Động viên đội ngũ CBGVLĐ thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành; Chỉ đạo CĐCS thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước; Hướng dẫn kỷ niệm ngày truyền thống của Phụ nữ 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tiếp tục chỉ đạo Hội nghị CBCCVC, Hội nghị người lao động; Tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho đội ngũ CBGVLĐ. Phối hợp với phòng GDTX tổ chức Hội nghị giao ban CBQL- CBCĐ khối GDTX toàn tỉnh tại Quế Phong.

Kế hoạch hoạt động công đoàn quý II/2016, tập trung những nội dung: Tuyên truyền kết quả Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành; tổ chức đón Tết Nguyên đán 2016 cho CBGVNLĐ vui vẻ, an toàn, tiết kiệm. Quan tâm, động viên, thăm hỏi kịp thời đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cán bộ, Nhà giáo lão thành nhân dịp tết Nguyên đán. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức cho các đồng chí ủy viên BCH, UBKT công đoàn ngành và Chủ tịch CĐGD cá huyện, thành, thị tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc. Chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Giao ban CBCĐ, CBQL các cụm còn lại; chỉ đạo hướng dẫn tổ các hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Tiến hành kiểm tra thực hiện Điều lệ CĐ tại các CĐCS trực thuộc. Tổ chức Hội thi "Tiếng hát giáo viên" lần thứ 4 trong CBGVLĐ toàn ngành.

Hội nghị được nghe 06 ý kiến phát biểu của các đại biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lưu Đức Thuyên - Phó Giám đốc Sở.

Hội nghị tiến hành bầu bổ sung 02 ủy viên BCH công đoàn ngành khóa 18 nhiệm kỳ 2012 - 2017, do trong thời gian qua có 01 đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành nghỉ hưu theo chế độ và 01 đồng chí chuyển công tác.


Công đoàn Giáo dục Nghệ An