A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Định hướng sử dụng mạng xã hội, khai thác thông tin trên Internet cho học sinh, một việc làm cấp thiết của Sở GD&ĐT Nghệ An

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, triển khai định hướng sử dụng mạng xã hội, khai thác thông tin trên Internet cho học sinh THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh

Internet bắt đầu xuất hiện từ những năm thập niên 60. Tuy nhiên tại thời điểm đó nó chỉ được sử dụng nội bộ và phục vụ chủ yếu cho quân sự. Ngày 19/11/1997 là ngày đầu tiên Việt Nam chính thức hòa vào mạng internet toàn cầu. Đến nay sau gần 25 năm hoạt động Internet trở thành một thuật ngữ hầu như ai cũng biết, một phương tiện truyền thông ai ai cũng đang sử dụng, thậm chí với một số bộ phận không nhỏ còn phụ thuộc hoàn toàn.

Tước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội; nhu cầu sử dụng ngày càng cao của mọi tầng lớp trong xã hội, trong đó có đối tượng là học sinh cấp trung học. Nhưng sử dụng như thế nào để có hiệu quả phục vụ cho học tập, đó là một vấn đề đang được ngành Giáo dục Nghệ An quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện trong nhưng năm qua, để từ đó góp phần nâng cao nhận thức, định hướng cho học sinh THCS, THPT khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, sử dụng mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác đúng quy định nhằm phục vụ học tập, nghiên cứu, giải trí đảm bảo an toàn, lành mạnh, có văn hóa, thiết thực.

Một tiết học ứng dụng công nghệ thông tin tại Trường THPT Quế Phong

Từ thực tế đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục định hướng sử dụng mạng xã hội, khai thác thông tin trên Internet cho học sinh THCS, THPT. Trên cơ sở kế hoạch của Sở đã ban hành, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị phải căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị để, đặc điểm của vùng miền, để xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học/hoạt động giáo dục. Theo khung chương trình được Sở Giáo dục và Đào tạo quy định, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục định hướng sử dụng mạng xã hội, khai thác thông tin trên Internet cho học sinh THCS, THPT với thời lượng 9 tiết cho mỗi cấp học theo các chủ đề/bài học đã được quy định. Kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục định hướng đảm bảo phù hợp với điều kiện nhà trường và đặc điểm tâm, sinh lí, nhận thức của học sinh ở mỗi cấp học với mục tiêu cụ thể, rõ ràng, để học sinh dể nắm, dể theo dõi.

Việc triển khai định hướng sử dụng mạng xã hội, khai thác thông tin trên Internet cho học sinh THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh, đã giúp học sinh THCS quen thuộc với dịch vụ số và phần mềm thông dụng để phục vụ cuộc sống, học và tự học, giao tiếp và hợp tác trong cộng đồng; hiểu biết và tuân thủ pháp luật, có đạo đức và văn hoá liên quan đến sử dụng tài nguyên thông tin và giao tiếp trên mạng; có kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Từ đó các em có khả năng hoà nhập và thích ứng được với sự phát triển của xã hội số, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học; tìm kiếm và trao đổi thông tin theo cách phù hợp, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá, trách nhiệm; có kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Tuy nhiên, để triển khai có hiệu quả, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơ vị lựa chọn hình thức, thời điểm, bố trí thời lượng, phân công cán bộ giáo  viên thực hiện phù hợp với nội dung dạy học hoạt động giáo dục, điều kiện đội ngũ, đối tượng học sinh, cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường. Các hình thức tổ chức có thể lựa chọn: tích hợp, lồng ghép trong các tiết dạy chính khóa; tổ chức hoạt động giáo dục tập thể; tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp. Đồng thời các cơ sở giáo dục chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn thống nhất đề xuất các tư liệu học tập, giải trí trên mạng Internet để xây dựng kho học liệu lưu trữ trên website, thư viện điện tử của nhà trường. Chỉ đạo giáo viên bộ môn thực hiện lồng ghép trong các tiết dạy để định hướng học sinh khai thác, sử dụng đảm bảo tính chọn lọc, hiệu quả, lành mạnh.       

Tuy nhiên để kế hoạch triển khai thực sự có hiệu quả, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường phải thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, cung cấp thông tin tới cha mẹ học sinh các nội dung dạy học, hoạt động để cùng với nhà trường quản lý, định hướng cho học sinh. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, lực lượng chính trị - xã hội nhằm nắm bắt kịp thời thông tin về sử dụng mạng xã hội của học sinh để rà soát, điều chỉnh kế hoạch, định hướng kịp thời. Hàng năm các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục định hướng cho học sinh kỹ năng sử dụng mạng xã hội, khai thác thông tin trên internet, đồng thời cập nhật thông tin, bồi dưỡng, tập huấn, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

                                                                                         Nguyễn Trọng Hoàn