A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở GD&ĐT chính thức ban hành văn bản hưởng dẫn thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022

Ngày 14/4, Sở Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành văn bản số  699/SGD&ĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022. Như vậy, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, thực hiện theo phương thức thi tuyển và xét tuyển.  

Ngày 14/4, Sở Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành văn bản số  699/SGD&ĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022. Như vậy, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, thực hiện theo phương thức thi tuyển và xét tuyển.  

Thi tuyển đối với các trường có số lượng học sinh đăng ký  nguyện vọng 1 vào trường vượt quá chỉ tiêu giao tuyển sinh năm học 2021-2022; xét tuyển đối với các trường còn lại. Sở sẽ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của các đơn vị và danh sách các trường đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 2, 3 đến các đơn vị trước ngày 04/5/2021. Đồng thời yêu cầu các phòng GD&ĐT thông báo cho các trường THCS và các trường liên cấp có THCS trên địa bàn quản lý để thực hiện.

Theo đó, kỳ thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2020 - 2021. sẽ được tổ chức vào 2 ngày 3,4/6/2021 với 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp). Tất cả thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10, năm học 2021 - 2022, đều phải mua hồ sơ và đăng ký dự tuyển và lịch thi như sau:

    Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ

phát đề thi

cho thí sinh

Giờ

bắt đầu

làm bài

03/6/2021

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 50

15 giờ 00

04/6/2021

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng: nguyện vọng 1 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập) hoặc trung tâm GDTX hoặc trung tâm GDNN-GDTX; nguyện vọng 2 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập) có tuyển sinh nguyện vọng 2 hoặc trung tâm GDTX hoặc trung tâm GDNN-GDTX; nguyện vọng 3 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập) có tuyển sinh nguyện vọng 3 hoặc trung tâm GDTX hoặc trung tâm GDNN-GDTX.

Riêng các thí sinh là học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh là người dân tộc rất ít người; học sinh khuyết tật học hòa nhập; học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục, thể thao; cuộc thi khoa học kỹ  thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được tuyển thẳng vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn (theo Khoản 1 Điều 7 của Quy chế thi).

Cũng tại văn bản này, Sở GD&ĐT cũng đã hướng dẫn cụ thể thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu được kết hợp với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thực hiện qua 2 vòng: vòng 1 sơ tuyển và vòng 2 thi tuyển. Với số lượng tuyển sinh các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, lớp chuyên theo lĩnh vực Ngoại ngữ: lấy tối đa 35 thí sinh. Lớp chuyên lĩnh vực Khoa học Tự nhiên lấy tối đa 35 thí sinh, trong đó 10 em nguyn vọng 2 từ môn Toán, 10 em  nguyện vọng 2 từ môn Vật lý, 10 em nguyện vọng 2 từ môn Hóa học, 5 em nguyện vọng 2 từ môn Sinh học.

Về dăng ký dự tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu: Mỗi thí sinh đăng ký dự thi 01 môn chuyên, thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên nào thì dự thi môn chuyên đó. Riêng thí sinh đăng ký dự tuyển lớp chuyên Tin học thì dự thi môn chuyên là Tin học hoặc Toán; thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Tiếng Nga thì dự thi môn chuyên là Tiếng Anh; thí sinh dự tuyển vào các lớp chuyên theo lĩnh vực Khoa học Tự nhiên (Toán, Lí, Hoá, Sinh) và lớp chuyên theo lĩnh vực Ngoại ngữ (Tiếng Anh - Nhật) đăng kí theo nguyện vọng 2 quy định: 

Thí sinh đăng ký dự thi môn chuyên là Ngữ văn có thể đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 2 vào lớp chuyên Lịch sử hoặc Địa lý; Thí sinh đăng ký dự thi môn chuyên là Toán có thể đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 2 vào lớp chuyên Tin học hoặc lớp chuyên theo lĩnh vực Khoa học Tự nhiên; Thí sinh đăng ký dự thi môn chuyên là Hóa học có thể đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 2 vào lớp chuyên Sinh học hoặc lớp chuyên theo lĩnh vực Khoa học Tự nhiên; Thí sinh đăng ký dự thi môn chuyên là Vật lí, Sinh học có thể đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 2 vào lớp chuyên theo lĩnh vực Khoa học Tự nhiên; Thí sinh đăng ký dự thi môn chuyên là Tiếng Anh có thể đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 2 vào lớp chuyên Tiếng Nga hoặc lớp chuyên theo lĩnh vực Ngoại ngữ.

        Lịch thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2021 - 2022:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi

cho thí sinh

Giờ

bắt đầu

làm bài

06/6/2021

Chiều

Môn chuyên

150 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

                                                                             Nguyễn Trọng Hoàn