A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở GD&ĐT chỉ đạo tăng cương công tác tuyên truyền cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 02/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ban hành văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Theo đó mục đích của cuộc tuyên tuyền là nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, động viên cán bộ nhà giáo và người lao động nêu cao tinh thần làm chủ, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong nhiệm vụ xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân; góp phần làm cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hội nghị lấy ý kiến đối với Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại Khối 17 phường Trường Thi , TP Vinh

Tuyên truyền để CBNGNLĐ thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trên cơ sở đó nêu cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân, tự giác, tích cực tham gia bầu cử, chọn lựa những đại biểu xứng đáng bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Và tuyên truyền để làm cho CBNGNLĐ hiểu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, trên cơ sở đó tích cực tham gia các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; các hội nghị lấy ý kiến của cử tri; kịp thời phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của CBNGNLĐ về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, hoặc Ủy ban Bầu cử ở địa phương, góp phần tăng cường hiệu quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nâng cao chất lượng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và hội đồng Bầu cử quốc gia, được tiến hành liên tục, sâu rộng song song với lộ trình các bước trước, trong và sau cuộc bầu cử với nhiều hình thức phong phú, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong CBNGNLĐ. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần gắn với tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời trong công tác tuyên truyền cuộc bầu cử cần phát hiện và kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch.  
Các nội dung tuyên truyền cũng được xác định cụ thể như: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử: các Nghị quyết, chỉ thị, thông tri hướng dẫn của Đảng, Nhà nước; các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp, hướng dẫn tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng về cuộc bầu cử.
Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiện của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tuyên truyền vận động CBNGNLĐ đi bỏ phiếu, bầu cử đúng luật, tạo không khí bầu cử là ngày hội của toàn dân; tuyên truyền kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.
Các khẩu hiệu tuyên truyền cũng được Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị cụ thể, đồng thời Sở GD&ĐT cũng yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học, chủ động xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn cùng cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong CBNGNLĐ về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                                                                       Nguyễn Trọng Hoàn