A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở GD&ĐT Nghệ An hướng dẫn tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường

Để chủ động cho các đơn vị triển khai dạy học, kiểm tra, đánh giá trực tuyến và theo các hình thức khác trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Ngày 08/5, Sở GD&ĐT Nghệ An đã sớm ban hành văn bản để địa phương này tổ chức thực hiện.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, có thể học sinh trên địa bàn thị xã phải nghỉ học dài ngày. Để đảm bảo hoàn thành chương trình năm học 2020 - 2021 đúng kế hoạch và an toàn trong phòng chống dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trực tuyến và theo các hình thức khác trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường.

Ảnh có tính chất minh họa

Theo đó, về hình thức tổ chức dạy học: Đối với các cơ sở giáo dục thuận lợi trong việc dạy học trực tuyến: Tổ chức dạy học trực tuyến trên hệ thống LMS của VNPT. Tuy nhiên Sở GD&ĐT yêu cầu khi xây dựng thời khóa biểu không gây quá tải cho học sinh. Hiệu trưởng các trường THPT và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất phương án bố trí lịch học để hạn chế tối đa trùng lịch học giữa các cấp học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh.  Đối với các cơ sở giáo dục khó khăn trong việc tổ chức dạy học trực tuyến: Tổ chức theo hình thức giao nhiệm vụ học tập trực tiếp hoặc qua các ứng dụng zalo, messenger…        

Về nội dung dạy học: Các đơn vị tiến hành rà soát việc thực hiện kế hoạch giáo dục để xác định các nội dung môn học/hoạt động giáo dục chưa thực hiện, từ đó lựa chọn nội dung dạy học phù hợp theo hình thức dạy học trực tuyến và các hình thức khác đảm bảo kiến thức, kỹ năng cốt lõi cho học sinh. Đối với các cơ sở giáo dục không  tổ chức được theo hình thức trực tuyến, Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn thống nhất nội dung; phân công giáo viên chuẩn bị hệ thống câu hỏi/bài tập, nhiệm vụ học tập, đề cương để hướng dẫn học sinh tự học bài mới, ôn tập đồng thời phối hợp với phụ huynh để giao đến từng học sinh, nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh. 

Đối với việc kiểm tra, đánh giá định kì, Sở yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS, THPT quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kì theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (bài kiểm tra, bài thực hành, dự án học tập). Trong trường hợp không thực hiện được bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), các đơn vị có thể lựa chọn thực hiện bài kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập của học sinh. Các     Tổ/nhóm chuyên môn cần thống nhất chọn bài thực hành/dự án học tập để đánh giá (tên bài thực hành/dự án, mục tiêu/yêu cầu cần đạt, thời lượng, tiêu chí đánh giá…). Theo đó, mục tiêu/yêu cầu cần đạt của bài thực hành/dự án học tập phải được cụ thể theo các mức độ đạt được phù hợp với 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao của các kiến thức, kĩ năng được sử dụng; tiêu chí đánh giá bám sát yêu cầu cần đạt của bài thực hành/dự án học tập, phù hợp với đặc thù bài thực hành/dự án học tập và điều kiện phụ huynh học sinh và được giáo viên hướng dẫn cho học sinh trước khi thực hiện. 

Với cấp Tiểu học, Sở yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học hướng dẫn và giao giáo viên căn cứ kết quả đánh giá thường xuyên, những biểu hiện về các thành phần năng lực (đối với lớp 1), chuẩn kiến thức kỹ năng (đối với các lớp 2, 3, 4, 5) của từng môn học, hoạt động giáo dục, kết hợp kết quả khảo sát học sinh qua một số hình thức như vấn đáp qua điện thoại, phiếu khảo sát qua zalo, sản phẩm thực hành, các bài tìm hiểu Lịch Sử, Địa Lý, TN&XH… để cho điểm kiểm tra định kì cuối năm học.   

Về kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến nếu thực hiện, yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS, THPT quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan, trung thực. Cơ sở giáo dục có thể chọn hình thức trắc nghiệm, tự luận hoặc kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Sở sẻ phối hợp với VNPT Nghệ An tổ chức tập huấn, hướng dẫn trực tuyến và trực tiếp cho cán bộ quản lí, giáo viên các nhà trường. Để bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.

                                                                       Nguyễn Trọng Hoàn