A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Văn hóa và Thể thao, tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 – 2025

Chiều 12/4, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong trường học giai đoạn 2021 – 2025.

 

Cùng dự có các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện lãnh đạo 2 Sở, lãnh đạo các các phòng ban 2 Sở. 

GĐ Sở GD&ĐT Thái Văn Thành, phát biểu tại Lễ ký kết

Đây là lần đầu tiên việc ký kết được thực hiện nhằm mục đích đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động văn hoá, thể thao trong trường học, đưa các hoạt động này thành nền nếp, nhằm nâng cao sức khỏe, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, giáo dục nhân cách, lối sống, thẩm mỹ cho học sinh;
Thông qua các hoạt động này cũng góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh và đẩy mạnh phong trào bảo vệ và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và truyền thống văn hoá dân tộc, đẩy lùi và ngăn chặn các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, góp phần giữ gìn ổn định chính trị, làm lành mạnh xã hội; Đồng thời, góp phần phát huy tốt giá trị di sản văn hóa, các công trình, cơ sở vật chất của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn toàn tỉnh.
Trước đó, giữa hai đơn vị đã có nhiều hoạt động cùng phối hợp trong quá trình triển khai như tổ chức hội thi tiếng hát dân ca trong trường dạy, dạy dân ca trong trường học, thi tìm hiểu di sản văn hóa, giải thưởng mỹ thuật cho thiếu nhi, đưa giáo dục lịch sử địa phương, truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh vào trường học. Bên cạnh đó, triển các giải thể thao như Hội khỏe Phù Đổng, đại hội Thể dục thể thao và triển khai chương trình dạy bơi an toàn. 
Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành đánh giá cao việc triển khai chương trình ký kết. Đặt trong bối cảnh đổi mới của ngành giáo dục thì việc phát triển phẩm chất, năng lực là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển toàn diện học sinh. Từ ý nghĩa này, ngành giáo dục cũng mong muốn thời gian tới Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tạo điều kiện để các nhà trường mở rộng các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ở các di tích văn hóa, phát triển việc dạy dân ca trong trường học và xem đây là một trong những môn học bắt buộc theo chương trình mới. Ngoài ra cùng phối hợp để xây dựng các mô hình thư viện để hình thành văn hóa đọc trong các nhà trường. 

Toàn cảnh Lễ ký kết

Tại lễ ký kết cả hai đơn vị cùng ký kết 9 nội dung quan trọng, như: Tổ chức Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi và tuyên truyền cổ động trực quan trong trường học; Tổ chức Hội thi Tiếng hát dân ca trong trường học; chương trình dạy dân ca trong trường học; Tổ chức thi tìm hiểu di sản văn hóa Nghệ An; Tiếp tục triển khai chương trình trường học thân thiện, học sinh tích cực gắn với bảo vệ phát huy giá trị di tích, bảo tàng; đưa giáo dục lịch sử địa phương, truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh vào trường học; Luân chuyển sách tại thư viện trường học; Nâng cao chất lượng tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình gắn với  tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam; Phối hợp tổ chức các giải thể thao; Phối hợp triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước và các môn thể thao trong trường học và Phối hợp hỗ trợ các điều kiện phát triển tài năng thể thao. 

Lãnh đạo hai ngành tổ chức Lễ ký kết

Theo đó, định kỳ hàng năm, nhiệm vụ được giao cho phòng đầu mối chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị khác của 02 Sở có nhiệm vụ đề xuất nội dung, kế hoach các hoạt động cụ thể để tổng hợp vào kế hoạch công tác của hai cơ quan, trình Giám đốc 02 Sở phê duyệt và triển khai thực hiện. 6 tháng hoặc đột xuất, Phòng đầu mối của hai Sở có trách nhiệm tổ chức các cuộc trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp; rà soát, đánh giá, kiểm tra, đôn đốc; đề xuất kiến nghị về việc triển khai các hoạt động; tổng hợp báo cáo Giám đốc hai Sở kết quả thực hiện Chương trình phối hợp.
                                                                                

                                                 Nguyễn Trọng Hoàn