Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
691/QĐ-UBND Thông báo QĐ khen thưởng thành tích HKPĐ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, năm 2020 24/03/2021
24/2021/NĐ-CP Nghị định 24/2021/NĐ-CP Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập 23/03/2021
33/2020/TT-BGDĐT Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT về Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương 14/10/2020
35, 36, 38/2020/BGDĐT Các thông tư 35, 36, 38/2020/TT-BGDĐT về Giáo dục Cao đẳng, Đại học 14/10/2020
34/2020/TT-BGDĐT Thông tư 34/2020/TT-BGDĐT về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn học: Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái 14/10/2020
27/2020/TT-BGDĐT Thông tư mới của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học 04/09/2020
26/2020/TT-BGDĐT Thông tư mới của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh trung học 26/08/2020
1620/SGD&ĐT-KHTC Hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An 19/08/2020
23, 25/2020/TT-BGDĐT Các Thông tư mới của Bộ GD&ĐT về Sách giáo khoa Chương trình GDPT 2018 06/08/2020
84/2020/NĐ-CP Nghị định số 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 2019 17/07/2020
102/NQ-CP Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 về giải pháp biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế 03/07/2020
71/2020/NĐ-CP Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 30/06/2020
04-05-06-07-08/2020/BGDĐT CÁC THÔNG TƯ 04, 05, 06, 07, 08 CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH TRONG THÁNG 3 NĂM 2020 30/03/2020
519/QĐ-BGDĐT Quyết định của Bộ GD&ĐT công bố các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2019 26/02/2020
03/2020/BGDĐT Thông tư 03/2020/BGDĐT Quy định chi tiết về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 17/02/2020
01/2020/BGDĐT Thông tư số 01.2020.BGDĐT về Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 03/02/2020
54/QĐ-SGD&ĐT Quyết định ban hành quy chế quan lý bằng tốt nghiệp THCS và tố nghiệp THPT của Sở GD&ĐT Nghệ An 15/01/2020
5427/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 27/12/2019