Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2021-2022 05/11/2021
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2021-2022 05/11/2021
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2021-2022 05/11/2021
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDCN-GDTX năm học 2021-2022 05/11/2021
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực công tác năm học 2021-2022 05/11/2021
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm học 2021-2022 05/11/2021
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 05/11/2021
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục phổ thông 05/11/2021
29/CT-UBND Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 24/9/2021 về triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An 24/09/2021
364-TB/TU Thông báo số 364-TB/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, định hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. 09/09/2021
3129/QĐ-UBND Quyết định số 3129/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2025” 24/08/2021
12/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập theo Nghị định số 1052020NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An 13/08/2021
1729/QĐ-UBND Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022 03/06/2021
1024/QĐ-UBND Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 18/4/2021 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2021-2022 18/04/2021
691/QĐ-UBND Thông báo QĐ khen thưởng thành tích HKPĐ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, năm 2020 24/03/2021
24/2021/NĐ-CP Nghị định 24/2021/NĐ-CP Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập 23/03/2021
569/QĐ-UBND Quyết định 569/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 THPT Chuyên Phan Bội Châu, lớp 10 Phổ thông Dân tộc nội trú THPT, năm học 2021-2022 10/03/2021
31/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An 13/12/2020