Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1729/QĐ-UBND Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022 03/06/2021
1024/QĐ-UBND Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 18/4/2021 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2021-2022 18/04/2021
691/QĐ-UBND Thông báo QĐ khen thưởng thành tích HKPĐ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, năm 2020 24/03/2021
569/QĐ-UBND Quyết định 569/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 THPT Chuyên Phan Bội Châu, lớp 10 Phổ thông Dân tộc nội trú THPT, năm học 2021-2022 10/03/2021
31/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An 13/12/2020
2445/QĐ-UBND Quyết định 2445/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 về việc phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” 23/07/2020
5427/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 27/12/2019
25/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về định mức hỗ trợ thuê khoán người nấu ăn phục vụ bán trú tại các trường mầm non công lập thuộc xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An 12/12/2019
15/CT-UBND Chỉ thị của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 30/08/2019
3199/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo 21/08/2019
2788/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2019-2020 24/07/2019
429/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông tại tỉnh Nghệ An 09/07/2019
306/KH-UBND Kế hoạch thí điểm xây dựng trường trung học trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2019-2023 23/05/2019
305/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục MN, giáo dục PT đến 2025 23/05/2019
1807/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 21/05/2019
11/CT-UBND Chỉ thị về triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 28/08/2018
1240- TB/TU Kết luận của BTV Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm học 2018- 2019 17/08/2018
539/KH-UBND Kế hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục MN ngoài công lập tính đến 2025 10/08/2018